• V ČR byla založena Komora elektronického kouření (KELK)

   

  Praha, 24. března 2014 – Největší tuzemští prodejci, dovozci a výrobci elektronických cigaret, náplní a příslušenství k elektronickým cigaretám založili Komoru elektronického kouření (KELK). Hlavním smyslem oborového sdružení je především zavedení a dohled nad dodržováním jasných pravidel týkajících se elektronického kouření, ochrana spotřebitelů a informování veřejnosti
  o elektronickém kouření.

  V Komoře jsou zastoupeni majitelé velkoobchodů, prodejci a výrobci produktů elektronického kouření, kteří mají společný zájem na kvalitě a důvěryhodnosti podnikání v oblasti elektronického kouření. Každý člen se při svém vstupu do Komory zavazuje, že jeho výrobky mají certifikát kvality CE. Prodejci náplní do cigaret musí disponovat detailním chemickým rozborem z akreditovaných laboratoří na území České republiky, který nesmí být starší než šest měsíců. Součástí rozborů musí být i potvrzení správné hodnoty nikotinu v prodávané gramáži. Pro výrobky, které toto zatím nemají, je stanovena přechodná doba do konce června 2014, kdy musí všichni členové KELKu tyto náležitosti splňovat. Všechny nabízené e-liquidy musí mít vyhotoven tzv. bezpečnostní list a řada další vnitřně nastavených pravidel pro lepší orientaci a ochranu spotřebitelů v nabídce produktů elektronického kouření.

  „Jsme si vědomi toho, že veřejnost není vždy přesně a důsledně informována o elektronickém kouření. Naším cílem je stanovit jasná pravidla pro trh s elektronickými cigaretami a náplní do nich a poskytovat veřejnosti podložené informace,“ říká Adam Pavelka, prezident KELK.

  Každý člen, který splní požadavky pro vstup do Komory, získá možnost používat její logo s motivem elektronického kouření. Prodejny označené tímto logem deklarují, že všechny pomůcky pro e-kuřáky mají řádné certifikáty z akreditovaných laboratoří na území České republiky.

  „Nastavením přísných pravidel se pokusíme pomoci spotřebitelům rozlišit ty, kteří dodávají na český trh kvalitní a prověřené produkty, od těch, kteří se snaží na úkor zákazníků využívat legislativních nejasností a nemožnosti inspekce zkontrolovat celý trh,“ vysvětluje prezident KELK Adam Pavelka důvody, proč se členové KELK rozhodli dobrovolně pro přísnější podmínky, než vyžaduje česká legislativa, a pokračuje: „V poslední době jsme zaznamenali několik případů, kdy se na český trh dostaly vyloženě nekvalitní produkty, zejména náplně do e-cigaret. To samozřejmě kazí pověst poctivým výrobcům a prodejcům. Chceme proto posilovat důvěru v prodejce, kteří dělají vše pro to, aby se k zákazníkům dostalo jen zboží řádně prověřené.“

  Loga Komory elektronického kouření by se na prvních produktech a v obchodech měla objevit v dubnu 2014.

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru