• Výzkum Dr. Farsalina o vstřebávání nikotinu při použití elektronické cigarety.

   

  Ve čtvrtek 18. 6. vyšla v časopise „Scientific Reports“ nová studie vědeckého týmu Dr. Farsalina. Výzkum hodnotil vstřebávání nikotinu při použití elektronické cigarety.

  Na této studii se podílelo 24 vaperů a 23 kuřáků bez zkušenosti s e-cigaretou. Účastníci byli požádáni o 10 potažení z elektronické cigarety během 5 minut. Následně jim byly odebrány krevní vzorky, na jejichž základě se měřila hodnota nikotinu.

  Ze závěrů studie vyplývá, že v krevní plazmě nezkušených e-kuřáků je nižší hladina nikotinu než u vaperů. To je dáno kratším potažením z e-cigarety. Dále výzkum prokázal, že u začínajících e-kuřáků nehrozí žádné riziko předávkování se nikotinem.

  Stejně jako většina výzkumů i tento má své nedostatky. Většina vaperů měla k dispozici svoji vlastní elektronickou cigaretu. Dále měli všichni účastníci stejný e-liquid, který však některým nemusel vůbec chutnat či vyhovovat. Na základě tohoto tedy mohlo dojít k určitému zkreslení dané studie.

  Z dané studie tedy vyplývá, že začínající e-kuřáci do sebe nemusí dostat potřebnou dávku nikotinu, což by mohlo vést k jejich odrazení či zklamání z elektronické cigarety. Dle Dr. Farsalina by na tento fakt měli být všichni kuřáci upozorněni.

   

  Celá studie v originále k dispozici zde: http://www.nature.com/srep/2015/150617/srep11269/full/srep11269.html

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru