• Výsledky dalších studií potvrzují e-cigarety jako zdravější alternativu klasického kouření

   

  Elektronické cigarety jsou podle výsledků 81 vědeckých studií méně škodlivé než klasické cigarety a jejich přehnaná regulace by byla krokem špatným směrem. Přehled současných důkazů o výhodách elektronického kouření byl zveřejněn ve vědeckém časopisu Addiction Journal.

  Mezinárodní tým vědců pod vedením Petera Hajka z londýnské Queen Mary University dospěl po přezkoumání studií k závěru, že i když není v současnosti možné plně odhadnout účinky elektronických cigaret na lidské zdraví, tak pokud by nahradily stávající klasické cigarety, snížil by se počet úmrtí, které si kouření pravidelně vyžádá.

  Vědci zároveň doporučují, aby e-cigarety byly pro svou menší škodlivost omezovány a regulovány méně než tabákové výrobky, a současně poukazují na skutečnost, že užívání e-cigaret nemá prakticky žádný vliv na okolí, a odpadá tak faktor tzv. pasivního kouření. Studie také nesouhlasí s argumentem odpůrců elektronických cigaret, že děti a mladí lidé, kteří s nimi experimentují, se později stanou klasickými kuřáky.

  „Jsem rád, že po období, kdy logicky nebyl u tohoto nového fenoménu dostatek podložených dat, začínají hojně vznikat nezávislé studie, které mluví ve prospěch e-cigaret. Je zde podstatné říci, že si tyto studie neobjednávají výrobci a prodejci e-cigaret, ale vznikají z prosté potřeby dosud nepříliš probádanou oblast e-kouření důkladně zmapovat,“ říká Adam Pavelka, prezident Komory elektronického kouření, a pokračuje: „Asi nejsilnějším efektem, který nově nabyté vědecké poznatky o e-kouření v poslední době měly, je apel 50 světových vědců, včetně české zástupkyně doc. MUDr. Evy Králíkové, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, ve prospěch e-cigaret. Tito vědci se obrátili na Světovou zdravotnickou organizaci WHO s požadavkem na přehodnocení snahy zařadit e-cigarety do stejné, tedy stejně rizikové skupiny jako tabák a cigarety.“

  Elektronické cigarety si získaly v posledních letech značnou popularitu. Zatímco výzkumníci zabývající se veřejným zdravím zkoumají potenciální škodlivost a výhody e-kouření, regulační orgány na celém světě projednávají, zda a do jaké míry regulovat e-cigarety. Vědci upozorňují na skutečnost, že tvrdá pravidla regulace elektronických cigaret zamezí přístup kuřáků k této bezpečnější alternativě a připomínají politickým představitelům, že rozhodnutí o míře regulace bude pravděpodobně jedním z klíčových v oblasti veřejného zdraví naší doby.

  Více o studii: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12659/full

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru