• Stanovisko Komory elektronického kouření (KELK) k návrhu Světové zdravotnické organizace omezit elektronické kouření

     

    Světová zdravotnická organizace (WHO) navrhuje ve své nově vydané zprávě omezit kouření e-cigaret v uzavřených prostorách. Vadí jí také reklama a příchutě ovoce, sladkostí a alkoholických nápojů. Za nejproblematičtější považuje tvrzení, že elektronická cigareta pomáhá v boji proti kouření.

    „Chápeme, že pro zdraví lidstva by bylo nejlepší, aby vůbec nikdo nekouřil, nepil alkohol, nebral drogy, nejedl tučné a sladké pokrmy, aby lidé pravidelně sportovali atd., atd. Je však nezbytné, aby i WHO v bohulibých snahách o naplňování svého hlavního úkolu - „dosažení všemi lidmi nejvyšší možné úrovně zdraví“ vycházela z reality. Faktem je, že na světě kouří cca 20-30 % populace a toto číslo klesá jen velmi nepatrně. S tím ani WHO za 66 let své existence nezmohla prakticky nic. Lidé zkrátka nejsou svatí a některé své neřesti si nedají vzít,“ říká Adam Pavelka, prezident Komory elektronického kouření (KELK).

    „Teď tu máme e-cigarety, na nespočtu studií prokázané jako nízkorizikové, a WHO nám říká: zakazujme, znepřístupňujme tento prostředek, díky kterému mohou kuřáci tabáku získat plnohodnotnou alternativu cigarety s nesrovnatelně menším zdravotním rizikem. Nemyslíme si, že omezování a zákazy této nízkorizikové alternativy kouření tabáku jsou tím nejefektivnějším způsobem boje za nejvyšší možnou úroveň zdraví lidstva?“ doplňuje Pavelka.

    Koncem května se v předzvěsti rodících se restriktivních návrhů obrátilo na WHO více než 50 předních vědců z 15 zemí světa. Svůj podpis připojila také doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, která spolu se svými zahraničními kolegy vyzvala WHO, aby přehodnotila svůj záměr zařadit e-cigarety a další nízkorizikové nikotinové výrobky do kategorie běžných cigaret. Vědci varují, že tím WHO může přijít o efektivní nástroj, jak dramaticky omezit kouření, resp. nemoci a úmrtí způsobená kouřením. Vědci se zároveň staví proti neuváženým daňovým, legislativním nebo prodejním omezením e-cigaret.

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru