• Stanovisko Komory k nárůstu počtu stížností americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léků v souvislosti s e-cigaretami

     

    Americký Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) přijal za uplynulý rok 50 stížností spotřebitelů v souvislosti s e-cigaretami. Stížnosti se týkaly např. popálení, ale také dýchacích a kardiovaskulárních problémů. Jde o výrazný nárůst ve srovnání s předchozími lety.

    „V této souvislosti je nutné podotknout, že nárůst počtu stížností a problémů odpovídá vysokému nárůstu uživatelů e-cigaret. V USA užívá e-cigarety přes 10 milionů spotřebitelů, tzn. potíže s e-cigaretami oznámil FDA jeden uživatel z více než 200 000,“ říká předseda výkonného výboru a tiskový mluvčí KELK Ing. Bohdan Resler.

    Jen pro zajímavost podle statistik na následky kouření zemře na světě každý rok z 10 milionů přes 35 000 kuřáků. „E-cigarety nejsou bez rizik, ale ve srovnání s rizikovostí kouření klasických cigaret jde o dvě zcela nesouměřitelné kategorie,“ pokračuje ing. Resler.

    „Pro větší ochranu uživatelů Komora elektronického kouření (KELK) zavedla certifikaci kvality e-cigaret a e-liquidů (náplní do e-cigaret), která od prodejců vyžaduje prodej pouze zboží s náležitými atesty a chemické rozbory, tedy garantovaný prodej kvalitních a bezpečných produktů,“ dodává ing. Resler.

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru