• Průzkum: nejvíce kuřáků je mezi lidmi s nižším vzděláním. Téměř polovina se někdy pokusila přestat

   

  Výsledky průzkumů agentury STEM/MARK pro Komoru elektronického kouření (KELK) ukazují, že kouření má své limity na všech místech. Data ukazují, že většina Čechů (82 %) souhlasí, aby se stát snažil kouření regulovat.

  ¨

  Čeští zaměstnavatelé jsou v otázce kouření relativně benevolentní. Na pracovišti je totiž kouření v určitých podobách většinou povolené – ať již díky kuřárnám či povolením kouřit venku před budovou. Kouření striktně zakazuje pouze necelá čtvrtina z nich (23 %). V případě zavedení zákazu kouření na pracovišti by podle aktuálního průzkumu většina zaměstnanců (64 %) uvedená opatření dodržela. 11 % kuřáků by ale přešlo na elektronické kouření a celých 8 % zaměstnanců by kouřilo v pracovní době tajně.

  Co se týče zvyklostí při kouření doma, tak převažují snahy kouřit mimo obytné prostory – 48 % kuřáků chodí kouřit na balkon, před dům či do sklepa. 23 % lidí potom doma kouří pouze ve vybraných místnostech.

  Nejvíce náchylní jsou Češi ke kouření u jídla. Pokud však jdou do restaurace či kavárny pouze posedět s přáteli, jsou ke klasickým kuřákům více tolerantní a kouř toleruje 59 % z nich. O to, zda je místo kuřácké či nekuřácké se přitom zajímá 80 % dotazovaných. Většina z nich (61 %) si nejčastěji vybere zařízení nekuřácké a téměř třetina volí místo dle partnera, se kterým jde.

  Nejvyšší podíl kuřáků je mezi lidmi s nejnižším vzděláním, nejnižší naopak mezi vysokoškoláky. Téměř polovina kuřáků (49 %) se snažila již několikrát přestat kouřit, přičemž 75 % lidí nakonec vyzrají nad tabákem jedině silou vlastní vůle, u žen mnohdy v souvislosti s těhotenstvím. Jako prostředky k odvykání jsou dále uplatňovány náplasti či žvýkačky – vždy zhruba v 10 % případů.

  Jako jeden z prostředků, jak také omezit kouření je přechod na elektronické kouření – 62 % dotázaných jej považuje za vhodnější formu kouření. 42 % kuřáků také konstatuje zlepšení fyzické kondice po přechodu na e-cigaretu. 47 % elektronických kuřáků zároveň dodává, že od doby, kdy kouří e-cigarety, kouří méně,“ doplňuje tiskový mluvčí KELK Bohdan Resler.

  Zdroj. plzen.cz


Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru