• Přední vědci apelují na WHO: Nezařazujte e-cigarety do stejné kategorie s tabákem a cigaretami - mohou zachránit miliony životů

   

  Více než 50 předních vědců z 15 zemí se koncem května obrátilo na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby přehodnotila svůj záměr zařadit e-cigarety a další nízkorizikové nikotinové výrobky do kategorie běžných cigaret. Vědci varují, že tím WHO může přijít o efektivní nástroj, jak dramaticky omezit kouření, resp. nemoci a úmrtí způsobená kouřením. Vědci se zároveň staví proti neuváženým daňovým, legislativním nebo prodejním omezením e-cigaret.

  Ze strany signatářů jde o reakci na dokument, který unikl na veřejnost ještě před připravovanou konferencí „Rámcová úmluva o kontrole tabáku“ (FCTC). Ta proběhne letos v říjnu v Moskvě (1) a sponzoruje ji WHO. Dokument totiž naznačuje, že WHO považuje e-cigarety za "hrozbu" veřejnému zdraví a má v úmyslu vyřadit je coby alternativu kouření a zařadit je do stejné, tedy stejně rizikové skupiny jako tabák a cigarety (2).

  Vědci už mají několik let zmapovaný fakt, že lidé „kouří kvůli nikotinu, ale umírají z kouře“. Úmrtí a nemoci z kouření vznikají z inhalace dehtových částic a toxických plynů, které jsou vdechovány do plic. Signatáři dopisu jsou přesvědčeni, že e-cigarety a další nízkorizikové nikotinové výrobky, u kterých nedochází k hoření, mají skutečně veliký potenciál a mohly by přinést zásadní pokles zdravotních důsledků kouření.

  „Pokud WHO prezentuje, že e-cigarety jsou stejně nebezpečné jako ostatní tabákové výrobky, vysílá chybnou a špatnou zprávu milionům současných uživatelů e-cigaret, kteří je používají, aby přestali kouřit,“ řekl Robert West, také signatář dopisu, profesor výzkumného centra Psychologie zdraví a ředitel institutu Tabákových studií na University College v Londýně.

  Zájem o e-cigarety potvrzuje také Česká republika. Snaha stavět e-cigarety na roveň klasickým cigaretám a pokusy vytlačovat je z obchodní sítě kladou jasnou otázku, komu tyto aktivity mohou prospět. Jsou to uživatelé, kteří se rozhodli zvolit nízkorizikovou alternativu a jsou odpovědní ke svému zdraví i zdraví svého okolí, nebo jsou to tabákové a farmaceutické firmy, kterým zde vznikla po desetiletích jednoznačné dominance konečně silná konkurence?“ komentoval apel předních vědců ing. Bohdan Resler, tiskový mluvčí Komory elektronického kouření, a dodal: „Jestliže budeme klást rozvoji a rozšiřování e-cigaret překážky, tak tím způsobujeme zbytečné škody na zdraví kuřáků, kteří zůstanou u kouření tabáku.“

  Za odborníky v České republice svůj podpis pod otevřený dopis připojila doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (3).

  V dopise, podepsaném 53 signatáři a adresovaném generální ředitelce WHO Margaret Chan, je uvedeno, že výrobky minimalizující riziko užívání tabáku by mohly hrát významnou úlohu při plnění cílů OSN do roku 2025 snížit nepřenosné nemoci.

  Argumentují, že cíle WHO zaměřené na snížení spotřeby tabáku by měly být v souladu s hlavním cílem snižování nemocnosti a předčasných úmrtí. Je kontraproduktivní omezovat nízkorizikové nikotinové přípravky, jako jsou např. e-cigarety. Místo toho by tyto výrobky měly hrát důležitou roli při plnění daných cílů.

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru