• Mezinárodní mobilizace proti zákazu elektronických cigaret a dalších bezdýmných produktů

   

  Mezinárodní mobilizace proti zákazu elektronických cigaret a dalších bezdýmných produktů

  Na podzim tohoto roku proběhne jednání Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, které zaštiťuje Světová zdravotní organizace. I když hlavní náplní je boj proti klasickému kouření, v posledních letech se WHO zaměřuje i na omezování alternativních možností, zejména elektronických cigaret.

  Už v současnosti jsou zveřejňována doporučení, která doporučují omezovat e-cigarety stejně jako cigarety papírové. Děje se tak navzdory vědeckým důkazům o tom, jaké zásadní rozdíly mezi klasickými a alternativními produkty existují. Blížící se podzimní jednání může znamenat zásadní

  přelom v chování států vůči elektronickým cigaretám, kdy je možné je pomocí nejrůznějších administrativních a regulačních zásahů vytlačit z prodeje.

  Závěry jednání WHO ovlivňuje postoj všech států, navíc je základem pro další plíživou regulaci ze strany EU. Dosavadní kroky a zákazy na tomto poli vyvolávají odpor napříč Evropskou unií, blížící se klíčové jednání proto podnítilo mezinárodní petici, která má politiky vyzvat k opatrnosti a zdravému rozumu.

  Každý podpis a každá iniciativa se počítá – a čím bude reakce občanů evropských zemí silnější, tím se i snižuje možnost regulací a zákazů.

   

  Mezinárodní mobilizace proti zákazu elektronických cigaret a dalších bezdýmných produktů

   

  Evropská unie a WHO usilují o omezování všech alternativních prostředků, zejména pak elektronických cigaret, jakýmkoliv způsobem. Jde mimo jiné i o zájem farmaceutické a tabákové lobby, které spatřují v e-cigaretách a jejich rostoucí popularitě riziko ztráty zisků. Výsledkem je tlak na mezinárodní instituce, které označují všechny alternativní produkty navzdory jednoznačným vědeckým závěrům za krajně nebezpečné a plně srovnatelné s klasickými cigaretami.

  Děje se tak přesto, že odborné studie označují výrobky bez spalování tabáku za jednoznačně méně rizikové, a to až o 95 %.

  Elektronické cigarety již pomohly milionům kuřáků v celé Evropě zásadně omezit zdravotní rizika a zlepšit jejich zdravotní vyhlídky do budoucna. Nesmyslný boj proti šanci na méně rizikové alternativy klasickému kouření musí skončit.

  Politici a mezinárodní instituce by neměli podléhat tlaku obchodních zájmů, jejich rolí je pracovat pro veřejný zájem.

  Je proto načase jim to připomenout.

   

  Možnost podepsat petici je zde: http://e-petice.cz/petitions/mezinarodni-mobilizace-proti-zakazu-elektronickych-cigaret-a-dalsich-bezdymnych-produktu.html

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru