• Jsou e-cigarety bezpečné?

     

    Ve středu 15. 7. 2015 vyšel v Medical News Today článek s názvem „Are e-cigarettes safe?“. Článek více méně shrnuje dosavadní poznatky týkající se elektronických cigaret a e-liquidů, studií a výzkumů na toto téma i názory veřejnosti či odborníků.

    První část článku opět tak jako mnoho jiných informuje o tom, co je to elektronická cigareta, z čeho se skládá a na jakém principu funguje. Následně zmiňuje několik studií a výzkumů, na jejichž základě se veřejnost dělí na dva tábory (pro a proti e-kouření). Jedná se např. o zjištěné látky v e-cigaretách, nárůst otrav nikotinem u malých dětí, reklamu zaměřenou na mladistvé či nárůst kouření e-cigaret u středoškoláků a vysokoškoláků v USA. Dále je v článku zmínka např. o studii, která prokazuje vliv e-cigaret na odvykání kouření či názor Dr. Nicka Hopkinsona, čestného lékařského poradce britské plicní nadace. Ten říká, že pokud jsou e-cigarety méně škodlivé než tabákové cigarety, mělo by jejich používání zlepšit zdraví jedince. Samozřejmě pokud jimi kompletně nahradíme ty tabákové. Podle jeho slov doporučují pacientům pro odvykání kouření e-cigarety i přesto, že jejich dlouhodobý dopad stále není znám.

    Celý článek zde: http://www.medicalnewstoday.com/articles/296572.php

    Zdroj: http://www.medicalnewstoday.com/

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru