• JIŘÍ X. DOLEŽAL: NĚMEČEK ODVOLÁVÁM, CO JSEM SLÍBIL!

   

  Co platilo, neplatí, s čím jsme počítali, nepočítejme. Ministerstvo zdravotnictví mění svá stanoviska k naprosto neškodným elektronickým cigaretám dle hesla „kam vítr, tam plášť“. Loni proti nim nic nemělo, letos je zakazuje. PROČ? DOLOŽKA O STŘETU ZÁJMŮ: Autor tohoto článku je těžce závislý na nikotinu a užívá denně tabák i elektronickou cigaretu. Takže nejenže jsem podjatý, já se v téhle bizarní při o nesmysl cítím dokonce poškozený. Užívám elektronické cigarety v prostorách, kde se nekouří a odkud se jen tak nedostanu ven na cigáro. Tím denně ušetřím, jak jsem s překvapením zjistil, asi deset cigaret. A pro mé plíce je rozhodně zdravější, když si místo deseti cigaret dám čistý nikotin bez kouře a dehtu.

  NEJDŘÍVE TO ŠLO...

  „Ony ty cigarety se sice cigarety jmenují, ale cigaretami nejsou, jsou to vlastně inhalátory nikotinu pro ty, kteří to

  používají, takže tam z toho odpadá obtěžování okolí pasívním kouřením a podobně,“ uvedl loni v květnu ministr

  zdravotnictví Svatopluk Němeček ze sociální demokracie v Českém rozhlase. Jásal jsem – rozum a péče o veřejné

  zdraví zvítězily nad sociálním inženýrstvím a státním dirigismem. Najednou se karta úplně obrátila. Pan ministr

  připravil zákon, jímž chce vykázat uživatele elektronických cigaret do prostor vyhrazených ke kouření cigaret

  skutečných. Co ho vedlo k tak zásadní změně postoje?

  Nejdřív jsem se samozřejmě byl zeptat na ministerstvu. Maily, telefonáty na ústřednu, telefonáty na tiskový

  odbor – a nic. Většinou ani nezvednou telefon. Nakonec jsem se nechal spojit na sekretariát - pana ministra a

  postěžoval si, že jejich tiskové oddělení nekomunikuje. - Dáma mi slíbila, že se na věc podívá. A vzápětí mi poslala

  mail, že mám jít... no, posuďte sami: „Jakkoli chápu Váš zájem o připravovaný zákon, pan ministr jej bude

  komentovat na tiskové konferenci, kterou uspořádáme ve chvíli, kdy budou vypořádány veškeré připomínky v rámci

  připomínkového řízení, a bude tak známa konečná podoba návrhu. Do té doby totiž mohou jednotlivá témata

  doznávat změn právě na základě zapracovávání připomínek. Na tiskovou konferenci Vás samozřejmě pozveme.“

  Štěpánka Čechová, vedoucí tiskového odboru. A bylo vymalováno.

  CO JE NA NICH ŠPATNÉHO?

  Pokud má být něco zakázaného, tak by podle mého hloupého názoru měl k tomu zákazu existovat racionální

  důvod. Například za bolševika měli muži de facto zakázáno nosit delší vlasy. Policisté „máničky“ dokonce občas

  násilím stříhali. Odpor k dlouhovlasým mužům neměl jediný racionální důvod, přesto plně zaměstnával nejen

  represívní aparát státu, ale třeba i pedagogy stříhající své žáky. Boj proti dlouhým vlasům byl díky tomu, že byl

  absolutně neracionální a bezdůvodný, chápán jako čistokrevná bolševická buzerace. Zákaz elektronických cigaret

  bohužel funguje na stejném principu jako kdysi zákaz „hára“. Zákaz bez sebemenšího racionálního zdůvodnění.

  Tabákový kouř obsahuje přes tři tisíce chemických látek a desítky či stovky z nich jsou těžce zdraví

  škodlivé. Kouření tabáku tedy vystavuje uživatele obrovským zdravotním rizikům. A nejen jeho, ale celé okolí, kde

  se pohybuje a kouří. I pasívní kouření totiž dle výzkumů přední české antikuřácké lékařky dr. Králíkové vede k

  zvýšenému riziku infarktu. Na kouření je prostě hodně špatného – kromě toho, že obsahuje nikotin. Což je vcelku

  příjemná droga, jež může fungovat jako přepínač bdělosti (dáváme si nikotin ráno, abychom se probudili, a večer,

  abychom usnuli) a není důvod, proč by ji měl stát regulovat nějak jinak než třeba kávu či třezalku.

  Když chce kuřák přestat kouřit, pravděpodobnost, že se mu to podaří, se zvyšuje, bude-li užívat substituční

  nikotin a dodávat do svého těla potřebnou látku méně rizikovým způsobem, než je kouření tabáku. Z toho důvodu

  je již léta v lékárnách ke koupi řada přípravků k substituční léčbě. Náplasti, žvýkačky a inhalátory nikotinu.

  Konkrétně inhalátory jsou zařízení, která přinášejí stejný výsledek jako elektronická cigareta – uživatel se nadechne

  aerosolu s nikotinem a nic nezapaluje, nevdechuje kouř. Tyto v lékárnách prodávané přípravky jsou registrovaným

  léčivem, takže je těžko tvrdit, že přípravek registrovaný jako léčivo, je-li prodáván ne v lékárně, ale v trafice, škodí.

  ČÍM MINISTERSTVO ARGUMENTUJE?

  Zákon je momentálně v připomínkovém řízení a redakce Reflexu disponuje dokumenty ukazujícími, jak si

  ministerstvo s připomínkami vede. V připomínce Českého sdružení pro značkové výrobky se dočteme: „Rozdíl

  mezi důsledky kouření a užívání e-cigarety je zevrubně popsán mnoha odborníky a je zcela zřejmé, že užívání e-
  cigaret má zřetelně nižší zdravotní rizika.“ Následuje požadavek, aby ve vnitřních prostorách bylo užívání e-cigaret

  povoleno. V připomínce ministerstva průmyslu se dočteme: „Požadujeme zmírnit regulaci prodeje, a především

  používání elektronických cigaret.“

  Ministerstvo zdravotnictví obě připomínky neakceptuje a uvádí k tomu: „Připomínka je v rozporu se

  záměrem ministerstva. Z pohledu ochrany veřejného zdraví nelze tvrdit, že elektronické cigarety neškodí lidskému

  zdraví. Dalším účelem zákona je eliminace možných nežádoucích dopadů na osoby v okolí osoby užívající e-
  cigaretu, které nelze vyloučit. E-cigarety mohou mít nežádoucí psychologické účinky na osoby vyskytující se v okolí

  osoby užívající elektronickou cigaretu.“

  Jak jistě citlivý čtenář cítí, jde o přesně stejnou argumentaci, jak argumentovali komunističtí propagandisté

  proti dlouhým vlasům. Ti nehovořili dnešním jazykem o „nežádoucích psychologických účincích na okolní osoby“,

  ale – vyloženě bolševickým slovníkem – o „dávání špatného příkladu socialistické mládeži“.

  BOJ S ĎÁBLEM

  Každá doba má své ďábly, subjekty, jež hromadně zavrhuje, šikanuje a trestá. Jde o relikt divošské potřeby dělit

  svět na „my“ (náš kmen) versus „oni“ – cizí kmen a jeho kolaboranti v našich řadách. Takové dělení dává identitu a

  posiluje soudržnost skupiny, kohezi „těch hodných“. Osoba ďábla se dobově mění. Zatímco středověk počítal s

  ďáblem jaksi „o sobě“, s tím z pekla, a upaloval jeho služebníky, ve dvacátých a třicátých letech ve Spojených

  státech a v Sovětském svazu za Gorbačova se stal ďáblem alkohol.

  A bojovalo se proti němu všemi prostředky. A děly se zhůvěřilosti. Rostla moc mafi e (USA), stát likvidoval krásné

  vinice (SSSR). Jako vždy, když se vymítá ďábel.

  Dnes se oním ďáblem stala cigareta – ta pravá, tabáková. Ale boj proti ní je tak nekompromisní, že nemůže

  být tolerováno nic, co se jí byť jen podobá. Proto je represe e-cigaret čistě rituální, symbolickou záležitostí,

  vymezování té „hodné“ části společnosti proti zlým kuřákům.

  Proto nesmí být povoleno nic, co se byť vzdáleně kouření jen podobá, protože kouření je tak ďábelská činnost, že

  se lidé-nekuřáci vůbec nesmějí dívat, aby nedošli k mravní úhoně. Citujme z návrhu zákona ministra Němečka

  další perlu: Obce budou smět zakázat dle svého uvážení kouření – a tedy i užívání elektronické cigarety – kdekoliv

  na svém území: „Jde o to, aby například u škol, u sportovišť, na veřejných místech měla obec možnost zakázat

  kouření, tak jako má možnost tam zakázat popíjení alkoholu. Ale bude záležet na obci, která zná své podmínky a

  ví, co je u nich to nejvhodnější,“ řekl Němeček serveru zdravi.e15.cz.

  KUDY Z TOHO?

  Pan ministr si však ve svém boji proti ďábla připomínajícím e-cigaretám bude muset v tom zákoně vyjasnit jednu

  drobnost: Bude ve veřejných prostorách kromě kouření a e-cigaret zakázáno i užití inhalátorů nikotinu prodávaných

  jako registrované léčivo? Pokud ano, půjde o zjevnou diskriminaci odvykajících kuřáků a útok na veřejné zdraví.

  Úplná bizarnost – ministerstvo zakazuje užívání registrovaného léku. Pokud ovšem ne, pokud inhalátor z lékárny

  bude povolen a e-cigareta zakázaná, jak chce pan ministr vysvětlit, že drahý inhalátor nikotinu z lékárny je povolen,

  zatímco ten levný z trafiky, e-cigareta, je zakázaná, když oba ty inhalátory fungují v důsledku stejně?

   

  Zdroj: NĚMEČEK: ODVOLÁVÁM, CO JSEM SLÍBIL! ?

  2.4.2015 Reflex ~ str. 48 ~ Sonda

  JIŘÍ X. DOLEŽAL

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru